Projektleder til Færøernes Politis implementering af Ind- og udrejsesystemet (ESS) og Informations- og rejsetilladelsessystemet (ETIAS)

Spennandi starv hjá Politinum í Føroyum - Projektleiðari

Lagt út ÓML
Lagt út ÓML 10 måneder ago
Updated 2023/08/10 at 11:46 AM
Tilvildarlig savnsmynd Politi.dk

Vil du være en del af en spændende arbejdsplads i Nordatlanten? Motiveres du af at arbejde med udviklings- og projektorienterede opgaver, der har en stor kompleksitet? Har du lysten og energien til at indtage en central rolle og indgå i et helhedsorienteret projekt, der har stor bevågenhed og kræver stærke evner til at samarbejde med interne såvel som eksterne parter? Så er det dig vi søger til at være den lokale projektleder i forbindelse med, at politikredsen skal implementere Schengen Smart-Border på Færøerne.

Færøernes Politi er en del af et samlet projekt, der står foran implementering af Schengen Smart-Border, der knytter sig til Schengenreglerne. Færøerne udgør sammen med de to øvrige Rigsdele – Danmark og Grønland – de ydre Schengengrænser til lande, der ikke deltager i Schengensamarbejdet. Det betyder, at politikredsen skal efterleve de krav, der er forbundet med både de eksisterende Schengenregler og de nye Schengenforordninger.

Politikredsen skal inden for en forventet periode over et år implementere ind- og udrejsesystemet EES (Entry/Exit System) og ETIAS (European Travel Information and Authorisation System).

Implementeringen sker i et tæt samarbejde med Rigspolitiets projektledelsesteam, der er knyttet til det tværgående projekt.

Om stillingen:

Som led i opgaven med politikredsens implementering af Smart-Border projektet er der behov for en projektleder med en stærk faglig og personlig profil, der får ansvaret for, at politikredsen fremadrettet formår at eksekvere på grænsekontrolområdet. Konkret er dette møntet på kontrol af Schengens ydre grænser med det mål at forebygge, afsløre og efterforske terrorhandlinger og andre strafbare handlinger samt bidrage til et højt sikkerhedsniveau, der forhindrer ulovlig indvandring og beskytter folkesundheden.

De primære arbejdsopgaver vil være:

Projektledelse og styring, med både et eksternt og internt fokus, der omfatter

 • samarbejde med de interne organisationsenheder, der enten direkte eller indirekte beskæftiger sig med grænsekontrol og snitflader til samme områder ved indrejse igennem politikredsens lufthavn og de relevante havne i politikredsen.
 • samarbejde med eksterne interessenter på Færøerne samt i Danmark, Grønland og udlandet i øvrigt (lufthavne, havne, rejse- og turistaktører og agenter, luftfartsselskaber og øvrige myndigheder mv.)
 • kortlægning af rejsemønstre og udvikling af koncepter for informationsindhentning og –udveksling, indgåelse af bilaterale aftaler og lignende med henblik på et effektivt fundament for fremtidig grænsekontrol i politikredsen
 • design af politifaglige og administrative processer og koncepter, planlægning og udmøntning af interne uddannelse, rekruttering og understøttelse af faglige behov for faciliteter og det tekniske kontrol område.
 • Indgå i udbuds- og indkøbsprocesser.

Du vil endvidere komme til at deltage i øvrige arbejdsopgaver, der har et tværfagligt indhold som kan betinge:

 • analyse- og udviklingsopgaver knyttet til projektet (eksempelvis samarbejde med PIU enheden (Passenger Information Unit) hos Københavns Politi)
 • eksterne samarbejdspartneres behov for faglig sparring ved etablering af grænsekontrolfaciliteter.
 • udviklingsorienterede opgaver, der medvirker til politikredsens strategiske ambitioner om kontinuerlig optimering af arbejdsopgaver og organisatoriske tilpasninger.

Stillingen er organisatorisk placeret i politisøjlens ledelsesstøtteenhed med reference til chefpolitiinspektøren.

Om dig:

Vi forventer du har en uddannelsesmæssig baggrund på akademisk niveau med en kandidat eller masteruddannelse. Vi fortrækker du har erfaring med projektstyring og indsigt i projektarbejde som metode ved omfattende organisationsforandringer, herunder erfaring med kortlægning, beskrivelse og transformation af arbejdsgange ved proceskortlægning og optimering.

Det er en fordel, hvis du har erfaring fra politisk styrede organisationer og kan begå dit i krydsfeltet mellem forskellige fagligheder og interesser ved din evne til at have politisk tæft. Kendskab til EU og Schengenarbejde generelt der kan supplere din faglige profil, ser vi gerne, men dette er ikke en betingelse.

Vi lægger vægt på gode IT-kompetencer samt evnen til at kommunikere og visualisere et specifikt datagrundlag eller et opgaveprodukt, der knytter sig til din projektlederrolle.

Du har stærke kommunikationsegenskaber, der udøves gennem evnen til at udfærdige et skriftligt produkt, der formidler de resultater, der knytter sig til dine opgaver eller ”oversætter” et kompliceret stof på en måde så det kan anvendes hos øvrige personalegrupper, der skal varetage opgaven med grænsekontrol. Vi lægger vægt på, at du kan formidle budskaber – såvel skriftligt som mundtligt – til forskellige faggrupper på en let og enkel måde, der får alle til at gå i samme retning.

Du er engageret, udadvendt og motiveres af at arbejde med en omskiftelig hverdag, der kan betinge snævre deadlines. Du er kendetegnet ved at arbejde selvstændigt, definere konkrete opgaver og sikre kvalitet i dine leverancer.

Arbejdet udføres som udgangspunkt med base på politistationen i Tórshavn, men vil lejlighedsvis betinge, at arbejdet også udføres på andre lokaliteter i hele politikredsens geografi.

Det vil i et vist omfang omfatte tjenesterejser til primært Danmark og vil periodevis også kunne omfatte arbejde uden for almindelig arbejdstid.

Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til færøske forhold og evt. det færøske sprog, men det er ikke en forudsætning. Politikredsen arbejder som en tosproget organisation med ligevægt mellem færøsk og dansk. Det forudsættes imidlertid, at du kan lave skriftligt arbejde på dansk.

Vi tilbyder:

 • at du bliver en del af et stærkt fagligt og socialt fællesskab
 • et stærkt fokus på et godt arbejdsmiljø
 • at du får nødvendig faglig sparring, råd og vejledning
 • at du får mulighed for at bidrage til politikredsens to vigtige strategiske pejlemærker, der handler om at være tæt på borgerne og skabe en sund drift
 • gode rammer for at lære nyt og være en del af en central samfundsinstitution på Færøerne
 • at få indblik i Rigsfællesskabets samspil i løsning af opgaver, der har en fælles snitflade mellem Færøerne, Grønland og Danmark

Løn- og ansættelsesvilkår:

Aflønning vil ske efter uddannelsesniveau og kvalifikationer i henhold til den relevante overenskomst og den forhandlingsberettiget organisation.

Du ansættes med ukontrollabel tjeneste, der betyder at du har væsentlig indflydelse på egen tjenestetidsplanlægning, men lejlighedsvis må påregne arbejdstid ud over 37 timer ugentligt uden ekstra honorering.

Der vil være mulighed for at stille en vakant møbleret bolig til rådighed med mindre, du allerede er bosiddende på Færøerne.

Der ydes ikke flyttegodtgørelse i forbindelse med ansættelsen.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes til HEM(hemmeligt), ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Stillingen ønskes besat snarest muligt og senest 1. november 2023.

Stillingen besættes indledningsvis med en varighed på 1 år.

Kontakt og ansøgning:

Ansøgning, CV, dokumentation for uddannelse samt eventuelle udtalelser skal uploades i pdf-format via politiets rekrutteringssystem. Du kan oprette en profil og søge jobbet på www.politi.dk under fanen ”Om politiet”

Du kan på samme side finde generel information om politiet.

Der vil blive afholdt samtaler snarest muligt efter ansøgningsfristens udløb enten ved personligt fremmøde eller alternativt via Microsoft Teams.

Spørgsmål til stillingens indhold kan rettes til chefpolitiinspektør Steen Nørskov (SNO004@politi.dk, mob. +298 221540). Spørgsmål vedr. ansættelsesvilkår eller andet rettes til HR-chef Anna Haberg (ADH004@politi.dk, mob. +298 792319)

Ansøgningsfristen er den 30. august 2023

Vi opfordrer alle interesserede til at søge uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Michael Boolsen, politidirektør

https://politi.fo/politistoedir/tidindilisti/projektleder-til-faeroeernes-politi/2023/08/10

 

Share this Article