Danska Fólkatingsvalið ikki endaliga uppgjørt enn.

Lagt út ÓML
Lagt út ÓML 2 år ago
Updated 2023/03/14 at 10:33 PM

Klokkan 18 í kvød útsendi Danmarks Statistik pressufraboðan har sagt verður at valúrslitið ikki verður endaliga gjørt upp fyrenn í morgin.

Skrivið frá Danmarks Statistik kann lesast her:æ

Senere offentliggørelse af valgte kandidater

Opstillingskredsene er i fuld gang med at fintælle valgaftenens stemmeresultater. Herefter melder de resultaterne ind til Danmarks Statistik.

2. november 2022 kl. 18:00

 Danmarks Statistik kvalitetssikrer og offentliggør stemmetallene fra fintællingen, efterhånden som resultaterne kommer ind fra valgkredsene. Når samtlige stemmetal er modtaget, kan Danmarks Statistik beregne fordelingen af kredsmandater og tillægsmandater. Derefter kan der sættes navn på, hvilke kandidater der får hvilket mandat.

Valgresultatet har ved dette folketingsvalg ligget meget tæt. Det ser desuden ud til, at der skal bruges en særlig fordelingsregel i folketingsvalglovens § 77, stk. 4, som aldrig tidligere har været brugt. Reglen indebærer, at hvis et parti får flere kredsmandater, end det samlede antal mandater, partiet skulle tildeles på baggrund af stemmetallene på landsplan, får partiet lov til at beholde det ekstra kredsmandat. 

Som følge af disse ekstraordinære omstændigheder vil Danmarks Statistik gennemføre en ekstra kvalitetskontrol af stemmetallene fra fintællingen og mandatfordelingen inden offentliggørelse. Resultaterne bliver efter aftale med Indenrigs- og Boligministeriet derfor ikke offentliggjort i aften. Resultaterne vil blive offentliggjort, så snart de er klar.

Share this Article